Vitajte - Allergen control súkromný cerifikačný štandard.

 Alergie a intolerancie nás sprevádzajú celý život.

Tak ako plynul čas a pribúdali informácie ohľadom nárastu alergií a objavení sa nových, položili sme si otázku ako môžeme prispieť k :

-  lepšej informovanosti o alergiách

-  bezpečnosti produktov a služieb na trhu 

-  zlepšeniu života okolo nás .

Nakoľko sa priemyslu  venujeme viac ako 30 rokov a z toho certifikáciám , alergénom, vývoju a výskumu viac ako 16 rokov vytvorili sme súkromný certifikačný štandard Allergen Control .

Prečo súkromný ?

Nakoľko nemáme väzby na žiadne subjekty a nie sme nikomu zaviazaný , je získanie certifikátu allergen control závislé len od splnenia podmienok tohto štandardu .

Každý subjekt ktorý splní podmienky štandardu môže uvádzať ochrannú známku Allergen control.

 

Na ochranu spotrebiteľov pred alergiami , potravinovými alergiami a precitlivenosťou presadzuje náš súkromný štandard Allergen control EU nariadenia a legislatívne nariadenia štátov a zabezpečuje procesy a kontroly ich dodržiavania. 

Štandard Allergen control sa zaoberá aj alergénmi  ktoré nie sú na zozname alergénov EU ale v populácii sa začínajú prejavovať ich nežiadúce účinky na spotrebiteľa ako sú napríklad alergeny z ovocia  , živočíšne bielkoviny atď.

Allergen control sa zaoberá manažmentom kontroly, minimalizácie a odstráneniu krížových kontaminácií alergénov.

Allergen Control poskytuje priemyslu, spotrebiteľom a ďalším zainteresovaným stranám podporu a usmernenia k hodnoteniu a riadeniu nebezpečenstiev alergénov v potravinách.

Allergen Control  tiež vykonáva inšpekcie a odber vzoriek priamo v teréne a priestoroch certifikovaných subjektov .

Kontroluje  či sú alergény správne označené , či certifikované subjekty vykonávajú kontroly na zabránenie krížovému kontaktu alergénu (neúmyselnému zavedeniu alergénu do produktu) a kontroly označovania.

Keď sa zistia problémy, Allergen Control  spolupracuje s firmami na stiahnutí produktov a poskytovaní verejných oznámení pre potreby zúčastnených subjektov a ochranu spotrebiteľa  .